Wolontariat

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie jest dzieło i idea Matki Teresy z Kalkuty.
Zainteresowanych prosimy o wysłanie e-maila z danymi:

Nazwisko :
Imiona :
Wiek :
Adres :
Telefon :
E-mail :
Szkoła/praca :

Jestem zainteresowany/a pracą w charakterze wolontariusza Stowarzyszenia im. Matki Teresy z Kalkuty, a w szczególności :
(Proszę postawić znak X przed opcją)
Pracą z dziećmi w świetlicy środowiskowej.
Opieką nad osobami starszymi lub chorymi.
Opieka nad rodzinami wielodzietnymi.
Pracą w charakterze opiekuna – animatora podczas kolonii letnich lub zimowisk.
Pracą w charakterze kwestarza pozyskującego darowizny na cele statutowe stowarzyszenia.

LATEST NEWS

Nasza Patronka

Matka_Teresa