Sponsorzy

Wyrażamy stałe i nieustające podziękowanie wszystkim fundacjom, firmom i osobom prywatnym za zrozumienie przychylność i wspieranie naszych ciągle rosnących potrzeb.
Nasi najwierniejsi sponsorzy to :
♥ Fundacja Dobroczynności „ATLAS” z Gdańska
♥ Rada Osiedla „Katedralna” z Łodzi
♥ Colgate Palmolive Poland z Warszawy
♥ APSYS – Manufaktura z Łodzi
♥ Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona z Warszawy
♥ Fundacja Banku Zachodniego WBK SA z Poznania
♥ Firma Ultra-Viol z Łodzi

LATEST NEWS

Nasza Patronka

Matka_Teresa