Potrzeby

1. Środek transportu – najchętniej busik towarowo-osobowy do odbioru darowizn i przewozu małych grup dzieci na wycieczki,
2. Materiały dydaktyczne do prowadzenia z dziećmi zajęć wyrównawczych,
3. Miejsce do organizowania podopiecznym kolonii letnich i zimowisk.

Będziemy wdzięczni za każdego rodzaju pomoc!!!

LATEST NEWS

Nasza Patronka

Matka_Teresa