Cele

Stowarzyszenie im. Matki Teresy z Kalkuty zakłada sobie za przewodni cel kontynuację jej idei. Stowarzyszenie jest organizacją świecką działającą w oparciu o Katolicką Społeczną Naukę Kościoła i grupującą w swoich szeregach zarówno osoby świeckie jak i duchowne.

LATEST NEWS

Nasza Patronka

Matka_Teresa